تلگراف خانه جایی برای به اشتراک گذاشتن اخبار، رویدادهای مرکز و اخبار مرتبط با سلامت ذهن و روان است.
تاثیر روانی کرونا

تاثیر روانی کرونا

در مصاحبه دکتر رضا دانشمند با خبرگزاری میزان، این نکته مطرح شد که طبق تجارب و مشاهدات این روانپزشک به عنوان رییس مرکز روانپزشکی رازی، میانگین تعداد مراجعه کنندگان به درمانگاه های روانپزشکی در دوران...