02122716935 - 02122716955 info@drdaneshmand.com

بهترین دکتر اوتیسم در تهران

علائم اوتیسم در کودکان و نوجوانان چیست؟

علائم اوتیسم در کودکان و نوجوانان چیست؟

سال های نوجوانی می تواند دوره ای پر از استرس و سردرگمی برای هر کودک در حال رشد باشد. این مشکلات در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم به بیشترین میزان خود می رسند. در این مقاله قصد داریم نشانه های اوتیسم در نوجوانان را بررسی و نتایج آخرین پژوهش های محققان را از زبان دکتر...