تلگراف خانه جایی برای به اشتراک گذاشتن اخبار، رویدادهای مرکز و اخبار مرتبط با سلامت ذهن و روان است.