این جا جای مطالب وبلاگی است و گاهی درددل‌های شخصی …

فضایی برای نوشتن آرام و راحت آن‌چه می‌خواهم و یا شما می‌خواهید و با نام خود برای من ارسال می‌کنید تا این جا بگذارم.

رخ‌نامه را نیز به‌طنز از پیشنهاد یکی از دوستان در برگردان «فیس‌بوک» اقتباس کردم و امید دارم، آن‌چه که نه صرفاً به روان‌پزشکی مرتبط است و در این صفحه می‌آید، مورد نظر قرار گیرد.

این «رخ‌نامه» است و هیچ ربطی به «فیس‌بوک» ندارد!!