به نیمه های تابستان رسیدیم و یواش یواش بوی برگشتن به مدرسه میاد.

سال تحصیلی گذشته، برای دانش آموزان، معلمان و والدین سال متفاوتی بود که در نهایت با تعطیلی های اجباری پیش آمده، تجربه ی آموزش و تحصیل مجازی را به دنبال داشت.

تجربه ای که از جنبه های مختلف قابل ارزیابی است و شاید بتوان آن را مقدمه ای برای حرکت اجتناب ناپذیر به سمت آموزش و مدرسه ی مجازی در سال های نه چندان دور آینده دانست.

اما از دید من، دو اتفاق در این تجربه قابل بحث و دقت است:

1. فاصله گرفتن از محیط واقعی دوستان

تجربه ی دوران قرنطینه و به تبع آن، مدرسه های اینترنتی باعث کاهش تعاملات اجتماعی هم شاگردی ها و هم سالان شده است.

وقتی این کاهش تعاملات را در بستر خانواده های کم جمعیت و تک فرزند قرار دهیم، در عمل دایره ارتباطات اجتماعی کودک محدود به اعضای خانواده و احتمالا پدر و مادر هایی که خود متاثر شرایط اجتماعی و تحت استرس هستند، می شود.

این موضوع قطعا می تواند بر مهارت های اجتماعی کودکان و نوجوانان تاثیر جدی بگذارد و لازم است که در بستر تعاملی جدید تدبیری بر آن اندیشیده شود.

2. یادگیری در شرایط پر استرس و آموزش مجازی

در شرایط معمول، وظیفه ی اصلی دانش آموزان تمرکز بر درس و یادگیری است.

در این شرایط، مغز خود را برای پذیرش و پردازش اطلاعات جدید تنظیم می کند و البته که اضطراب مرتبط با درس و امتحان (نه به صورت دائمی و طولانی) می تواند با ارتقاء توانایی های شناختی دانش آموز، به یادگیری بیشتر و بهتر وی کمک کند، اما در شرایط فعلی و تحت تاثیر استرس های ناشی از کرونا، فعالیت مغز بر حفظ سلامت، تداوم بقا و ادامه ی زندگی متمرکز است.

در این اوضاع فعالیت های محاسبه گر و منطقی مغز تحت تاثیر نگرانی برای بقا قرار می گیرد.

این وضعیت را اگر در کنار تجربه ی جدید و نا آشنای آموزش مجازی قرار دهیم، بی راه نیست اگر نگران آموزش و یادگیری اصولی دانش آموزان باشیم.

البته که سیر گریز ناپذیر پیشرفت فناوری و سیستم آموزشی، ما را به این مسیر هدایت می کرد ولی این مراجعه ی سریع و پیش بینی نشده و بدون آمادگی قبلی چالش هایی را به دنبال داشته است که ضرورت مدیریت این چالش ها را ایجاب می کند.

حالا در این فرصت چند هفته ای تا شروع رسمی مدارس و با توجه به سیر قابل پیش بینی ادامه دار بیماری کووید 19 زمانی وجود دارد تا هر چه سریع تر و دقیق تر خود را با شرایط پیش آمده و پیش رو سازگار کنیم تا حتی الامکان از بروز خسارت های غیر مستقیم این بیماری در امان بمانیم.

در این مورد و در خصوص آمادگی دانش آموزان برای ورود به سال جدید تحصیلی باز هم صحبت خواهیم کرد.