متخصصین بهداشت روان که از روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد یا به اختصار EMDR استفاده می کنند، توانایی این روش را برای پاکسازی و درمان خاطرات تروماتیک می ستایند.

این مسأله که خاطرات تروماتیک و اعتیاد اغلب اوقات ارتباط زیادی با هم دارند بر متخصصین این حوزه پوشیده نیست. بنا بر این، از بین بردن خاطرات تروماتیک و ناراحت کننده می تواند به عنوان بخش مهمی از درمان و بازتوانی اعتیاد مطرح باشد.

روش EMDR همان حساسیت زدایی به کمک حرکات چشم است.

حساسیت زدایی با حرکات چشم چیست؟

روش درمانی EMDR با استفاده از حرکات سریع چشم ها و پردازش مجدد به پاکسازی و از بین بردن خاطرات منفی می پردازد. این روش برای اولین بار توسط فرانسین شاپیرو (Francie Shapiro)  در دهه 1990 میلادی ابداع شد.

وی دریافت که حرکت سریع چشمانش از جهتی به جهت دیگر توانست تاثیر افکار منفی اش را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. او در این باره می گوید:«من افکار ناراحت کننده ای داشتم و متوجه شدم که ناگهان این افکار از ذهنم ناپدید شدند. من این روش را تصادفی به کار بستم و متوجه شدم پردازش مغزی حاصل از این روش می تواند باعث کاهش قابل توجه افکار منفی شود.»

دکتر شاپیرو در ادامه می گوید:«برخی بر این عقیده اند که این درمان فقط برای تروماهای شدید یا اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) موثر است. با این حال، برای کارا بودن این روش درمانی نیازی به وجود ترومای عمده و شدید نیست».

وی می افزاید:«مورد تحقیر قرار گرفتن و تلاش برای رهایی از این احساس، یکی از ریشه های اصلی اعتیاد است. و این روش در برای از بین بردن این خاطرات می تواند مناسب باشد.»

روش EMDR تا کنون برای اختلالات گوناگونی از جمله افسردگی، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال بد ریخت انگاری بدن و اعتیاد به کار رفته است. دکتر شاپیرو بر این عقیده است که ارتباط محکمی بین اعتیاد، تروما و تلاش برای کاهش درد و رنج وجود دارد.

انجام روش EMDR توسط دکتر دانشمند

دکتر رضا دانشمند، با سابقه ای چندین و چند ساله در زمینه درمان بیماری های روانی و رفتاری همچون اعتیاد و همچنین بهره گیری از جدید ترین راه های درمان این اختلالات یعنی نوروتراپی می توانند به شما و عزیزانتان در رهایی از شر اعتیاد کمک بسیاری کنند.